Sunday, 20 November 2011

Baiti Jannati

Bismillah,,,,,
''Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah DIA menciptakan untukmu istri2 dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yg demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yg berfikir '' ( QS ar Ruum, 30;21)

Subhanallah,,,,

''RUMAHKU ADALAH SYURGAKU'' bermula dari sini, ketentraman jiwa yg menjadi tuntutan nafsu manusia merupakan asas pertama bagi dua orang suami istri. Perkataan 'as sakinah' (ketentraman jiwa) mempunyai arti yang amat mendalam. Perkataan trsebut menjelaskan perasaan rindu, cinta, kasih dan kenikmatan yang di dapati oleh suami istri dari hubungan dan pergaulan mereka berdua, sehingga yg satu memberi kenikmatan kepada yg lain. Dengan hubungan dan pergaulan itulah kedua-duanya melaksanakan salah satu tugas kemanusiaannya, yaitu lahirnya manusia baru yg seperti mereka (anak). Dengan lahirnya keturunan itu, hilanglah keresahan dan kekhawatiran, naluri trbesar dari dalam hati dan fikiran. Tanpa itu semua jiwa manusia tidak akan pernah mencapai ketenangan dan bathinnyapun tidak akan merasa tentram. Karena bagaimanapun 'cinta dan nafsu' adalah fitrahNya dalam diri setiap orang.

Masalah pertama yg harus dipelihara oleh kedua suami istri, ialah ; Hidayah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, agar pernikahannya menjamin kebahagiaan dan kesuciannya.

Masalah utama kedua, bahwa dalam hubungan suami istri ialah 'kecintaan' yang berbalas, yang lahir dari perlakuan yang satu terhadap yang lain, dan lahir pula dalam kerja sama serta saling bantu membantu antara suami istri dan antara keluarganya masing-masing.

Ketiga,,, ialah rasa kasih dan sayang. Manusia tidak akan sempurna kecuali jika ia memiliki rasa kasih sayang, sebagai ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Dengan demikian maka setiap makhluk hidup mempunyai rasa kasih sayang yang sempurna.
Siapapun yang memikirkan secara mendalam ketiga masalah yang utama tersebut di atas, maka ia akan dapat mengetahui bahwa ketiga masalah itu merupakan asas kebahagiaan hidup manusia di dunia.
Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam akhir firman-Nya ;
,,,,,, sesungguhnya pada yg demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,,,,,
(QS ar Ruum , 31;21)

Dan sebuah keluarga yang di sebut sebagai ''Baiti Jannati'' pastilah bermula dari karakter fitrah setiap manusia yang sholeh dan sholehah.

No comments:

Post a Comment