Saturday, 19 November 2011

HARUS SENTIASA BERINGAT..

"“Katakanlah olehmu,” serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik).. ...
[Al-Isra : 110]

“Maka apabila kamu telah selesai solat, ingatlah Allah di waktu berdiri,duduk dan di kala berbaring.”
[An-Nisa:103]

“[yaitu] Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan zikir hati menjadi tenteram.”
[Ar-Ra’d : 28]

“ Karena itu ingatlah kepadaKu, nescaya Aku akan ingat kepadamu.. ....
[Al-Baqarah : 152]"

No comments:

Post a Comment