Tuesday, 29 November 2011

BUAT BAIK, BUAT JAHAT JANGAN SEKALI..

" Firman Allah SWT. di dalam surah Ali ‘Imran ayat 104 : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung".

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
( An Nisa’: 85 )"


No comments:

Post a Comment